Ordf.Henrik Backlund
Norrbackvägen 16
65760 Iskmo
040-506 4865
backlundlh(at)gmail.com
Sekr. Kaisa Haga
Vasavägen 794
64220 Yttermark 
040-7037044 
kaisa.haga(at)vg.inet.fi 
sekr(at)oahk.fi
 
 
Kassör Markus Laitala 
Jungarvägen 434
66850 Jeppo 
050-309 1254
markus85_laitala(at)hotmail.com
 

ÖÄK styrelse 2020