Ordf.Henrik Backlund
Norrbackvägen 16
65760 Iskmo
040-506 4865
backlundlh(at)gmail.com
Sekr. Martina Bäckman
Vitviksvägen 30
65650 Koskö  
050-3829059  
backman.martina@gmail.com 
sekr(at)oahk.fi
 
 
Kassör Markus Laitala 
Jungarvägen 434
66850 Jeppo 
050-309 1254
markus85_laitala(at)hotmail.com
 

Styrelsen