KOETULOKSET 2020

PROVRESULTAT


Liity jäseneksi

Tili: IBAN: FI 08 5570 0020 0049 81 BIC: OKOYFIHH

Jäsenmaksu v. 2020 on 15 €.
Huom! Kirjoita lähiosoite ja puh nro ilmoitusruudukkoon.

———————————————-
Österbottens Älghundklubb r.f
TOIMINTASUUNNITELMA v. 2020

HUOM! UUSI TOIMINTASUUNNITELMA! NY PROVPLAN för slutet av året, Älghundsprov-HIRV

HIRV kokeet marraskuu – joulukuu 2020

ZON Hirvimestari
20.11. KRONOBY Zon för hanar. 12 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Markku Jämsä, res. Tom Kolam. Anm senast 10.11. till Rasmus Mäki-Fränti,  050-521 8587, rasmus.makifranti(at)gmail.com  70 €. Valmän anmäler hundarna.
Provbestyrelse: Peter Käcko ordf, Rasmus Mäkifränti sekr, Daniel Forsbacka, Tom Bodbacka, Richard Finnberg, Anders Ljungberg, Mats Kaitajärvi.

INT-prov, KV-koe
12.12. KRONOBY INT/KV., PERUTTU!!

 HIRV – Allmänna – Yleiset

11.11. NÄRPES Övermark. Begr. 7 st.  Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Bjarne Westerback, res. Krister Bäckström. Anm. senast 6.11. till Jim Snickars, jimsnickars(at)gmail.com, 040-356 2183. 40 €.
Provbestyrelse: Henrik Backa ordf., Jim Snickars sekr., Sven Eklund, Håkan Helenelund, Alf Nordmyr.

18.11. KORSHOLM Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Ralf Pada, res. Bjarne Westerback. Anm senast 13.11 till  Niklas Nyman, 050-5396285, Kika79(at)me.com  40 €.
Provbestyrelse: Patrik Cederberg ordf., Niklas Nyman sekr., Jari Korpela, Ronney Snygg, Dan Falk

21.11. LARSMO Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Kennet Sandström res. Jan-Erik Nybyggar. Anm. senast 16.11. till Roland Sundqvist, roland.sundqvist(at)multi.fi, tfn.040-5514028, 40 €.
Provbestyrelse: Kennet Sandström ordf., Oskar Björklund sekr., Tommy Wargh, Kenneth Asplund, Glenn Fagerudd, Anders Asplund.

28.11. VÖRÅ  Kimo  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Bruce Forsbacka, res. Tom Kolam. Anm. senast 23.11. Jonathan Agnesbäck, jonathan.agnesback@outlook.com; 050-305 2808, 40 €.
Provbestyrelse: Matias Nickull ordf., Sarah Cederberg, sekr., Emil Brors, Simon Åkers, Jonathan Agnesbäck, Niklas Nyman, Mikael Hägglund.

2.12. NÄRPES Övermark. Begr. 7 st.  Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Krister Bäckström, res. Ronny Westerback. Anm. senast 26.11. till Joakim Nordmyr, 040-5905545, myrskogens(at)hotmail.com. 40 €.
Provbestyrelse: Bennet Eklund ordf., Joakim Nordmyr sekr., Kim Norrgård, Mats Stenfors, Jens Storgård.

2.12. KRONOBY Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Daniel Forsbacka, res. Kennet Sandström. Anm senast 26.11. till Lars-Olav Nylund, 0440252048.  40 €.
Provbestyrelse: Tom Kolam ordf., Mathias Forsbacka sekr., Jens Brännkärr, Lars-Olav Nylund, Ove Björkfors, Klas-Göran Nylund

5.12. KORSHOLM Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Ronny Westerback, res. Christer Nyman. Anm. senast 30.11. till Tom Nyman, 050-3077924, valkonevan@hotmail.com. 40 €.
Provbestyrelse: Henrik Backlund ordf., Tom Nyman sekr., Börje Grims, Sarah Cederberg, Frank Påfs, Tony Bäck, Göte Bengs.

12.12. NÄRPES  Övermark  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Peter Käcko, res. Krister Bäckström. Anm. senast 8.12. till Linda Bäcklund, 040-7788407, linda.backlund@bob.fi. 40 €.
Provbestyrelse: Tommy Hägglund ordf., Linda Bäcklund sekr., Tommy Österås, Jens Stoor, Tobias Grankull, Karl-Erik Haga, Simon Nyman, Joakim Nordmyr, Sebastian Eklund.

Huom! KV kokeen tilalle.
12.12. KRONOBY Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Anders Ljungberg, res. Kennet Sandström. Skriftlig anm. / ilm. kirjallinen 20.11 – 05.12. till Rasmus Mäki-Fränti, 050-521 8587, rasmus.makifranti(at)gmail.com  40 €. Icke BCH-hundar har företräde!
Provbestyrelse: Jan-Anders From ordf., Rasmus Mäki-Fränti sekr., Jesper Lindvall, Nils-Erik Hellqvist, Gustav Hummel, Mats Kaitajärvi, Kenneth Vikman.

 19.12. KORSHOLM  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Ronny Westerback, res. Ralf Pada. Anm.senast 14.12. på e-post till Jens Korpela, 050-4103883; jens.korpela78@gmail.com; 40 €.
Provbestyrelse: Mikael Ehn ordf., Jens Korpela sekr., Kenneth Karp, Erik Lindgård, Tom Nyman, Johan Sjöberg, Frank Påfs.

20.12. PEDERSÖRE Purmo Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Peter Käcko, res. Tom Kolam. Anm. senast 14.12. till Richard Finnberg, richard.finnberg(at)jnt.fi, 044-7218354. 40 €.
Provbestyrelse: Tom Bodbacka ordf., Richard Finnberg sekr., Oskar Fors, Roland Sten, Christian Nummelin, Roger Strömbäck, Tommy Forsman.

20.12 MALAX . Begr. 7 st.  Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Krister Bäckström, res Kaisa Haga. Anm. Senast 15.12. till Niklas Nyman, 050-5396285, Kika79@me.com. 40 €.
Provbestyrelse: Tom Nyman ordf., Niklas Nyman sekr., Christer Malm, Kent Söderlund, Simon Nyman, Johan Sjöberg, Johan Westerback.

27.12. KRONOBY Terjärv  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd.Daniel Forsbacka, res. Peter Käcko. Anm senast 22.12. till Markus Högnäs, 044-587 8349, markus.hognas(at)hur.fi 40 €.
Provbestyrelse: Rasmus Mäki-Fränti ordf., Markus Högnäs sekr., Arto Pitkäaho, Jonathan From, Tom Kolam, Mats Kaitajärvi, Matias Forsbacka.

27.12. NÄRPES  Övermark  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Bjarne Westerback, res. Krister Bäckström. Anm. senast 21.12. till Jim Snickars, jimsnickars(at)gmail.com, 040-356 2183. 40 €.
Provbestyrelse: Karl-Erik Haga ordf., Jim Snickars sekr., Stig-Erik Nyfors, Kaj Sjögård, Allan Granqvist, Sven Westerdahl.

29.12. NYKARLEBY Munsala. Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Bruce Forsbacka, res.Jan-Erik Nybyggar. Anm. senast 23.12 till Tom Wiklund tom(at)glack.fi, tfn.050-5147258.  40 €.
Provbestyrelse: Kim Söderholm ordf., Tom Bodbacka sekr., Kari Pasanen, Markus Laitala, Guy Sundholm, Micael Ström, Tom Wiklund.

30.12. KORSHOLM  Begr. 7 st. Arr. Österbottens Älghundklubb. Öd. Janne Korpela, res. Ronny Westerback. Anm senast 26.12. till Ann-Charlotte Nyman, 050-5711773, ann-charlotte.nyman(at)korsholm.fi  40 €.
Provbestyrelse: Ruben Ingman ordf., Ann-Charlotte Nyman sekr., Jan Fleming, Kim Håkans, Elenor Bengs, Linus Hanner, Jens Stoor.

————————————————–

HIRV-säsongsprov/kokokauden koe 20.8.-31.12.
Arr. Österbottens Älghundklubb. Anmälningsavgift 25,- € betalas till Älghundklubbens konto FI08 5570 0020 0049 81. Kvitto över betalning uppvisas åt överdomaren vid genomgången av provet. Vid samma tillfälle uppvisar ägaren också hundens registerutdrag med tillhörande intyg över vaccination och ID-märkning. På uppmaning av överdomaren uppvisas även provhunden.
Anmälningar till HIRV säsongsprovet mottas av överdomarna: Krister Bäckström 0500-763 164, Bruce Forsbacka 0500-809 349, Tom Kolam 0400-341 318, Peter Käcko 050-556 9667, Jan-Erik Nybyggar 040-720 0492, Christer Nyman 0500-790 272, Ralf Pada 040-764 8847, Kennet Sandström 0400-997 918, Bjarne Westerback 050-559 0089, Ronny Westerback 050-917 9525, Kaisa Haga 040-703 7044, Anders Ljungberg 040-721 9896, Daniel Forsbacka 040-719 1735, Janne Korpela 050-537 7916.

Anmälan till överdomaren elektroniskt eller per telefon, senast kvällen före provdagen, då överdomaren håller en genomgång med provgruppen. Provområdet skall finnas inom Vasa Kenneldistrikts område.

HIRV-J, Älgspårprov – hirvenjäljestys
1.8.-28.2  KORSHOLM  Ej begr., öd. Janne Korpela 050-537 7916, Ralf Pada 040-764 8847, Daniel Forsbacka 040-719 1735, Anders Ljungberg 040-721 9896, Peter Käcko 050-556 9667, Ronny Westerback 050-917 9525, Bjarne Westerback 050-559 0089. Anm. till överdomare. Avg. 25 € . FI08 5570 0020 0049 81.

Ilmoitus kennelpiirin hirvenjäljestystaipumuskokeita vastaanottavalle ylituomarille.

Osm 25,- €  tilille  ÖÄK / FI 08 5570 0020 0049 81.

Valman/valitsijamies, domare/tuomari SM kisoihin

Jämt- och gråhund/SHHJ:n otteluihin: Kaisa Haga, res. Peter Käcko
Karelsk björnhund/SPJ:n otteluihin: Kennet Sandström, res. Christer Nyman