AKTUELLT

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) har fattat ett beslut om att införa begränsningar för offentliga och allmänna sammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet börjar gälla på torsdag (12.8) och är i kraft till 8 september.
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan ytterligare begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer utomhus i avgränsade områden.

P.g.a. detta kan vi inte hålla fortbildning för domarna, ENDAST kursen för aspiranter ordnas enligt programmet i
Kronoby 12.8. kl 18.00 och Övermark 17.8. kl 18.00

 

 

Gruppdomare

Använd FKKs medlemsnummer

Elektronisk anmälan till säsongsprov

Gör anmälan här   / välj Kenneldistrikt på första sidan

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  -14.7.

VERKSAMHETSPLAN för 2021 (uppdaterad 14.7.)

 

Provstatistik 2020

HIRV aspiranter 2020
—————————–

Vaccinationsbestämmelser 2020

  • kolla att beteckningen DHPPI är angett för vaccinet

————–

VERKSAMHETSPLAN för 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2019

PROVSTATISTIK 2019