Bli medlem i Österbottens Älghundklubb

Sänd en e-post till älghundsklubbens kassör Markus Laitala, där du anhåller om medlemskap och anger dina kontaktuppgifter (namn, adress, tel.nr. och e-postadress).

Efter detta får du en medlemsfaktura per e-post. När fakturan är betald är du medlem i klubben. Medlemsavgiften år 2022 är 20 euro.

 

Sänd medlemsansökan till: markus85_laitala@hotmail.com