Bli medlem i Österbottens Älghundklubb

Sänd en e-post till älghundsklubbens kassör Rasmus Mäki-Fränti, där du anhåller om medlemskap och anger dina kontaktuppgifter (namn, adress, tel.nr. och e-postadress).

Efter detta får du en medlemsfaktura per e-post. När fakturan är betald är du medlem i klubben. Medlemsavgiften år 2023 är 20 euro.

 

Sänd medlemsansökan till: rasmus.makifranti(at)gmail.com