Ordf.Peter Käcko
Nordanåvägen 101
68930 Purmo
050-5569667
petkac63(at)gmail.com
Sekr. Martina Bäckman
Vitviksvägen 30
65650 Koskö  
050-3829059  
backman.martina@gmail.com 
sekr(at)oahk.fi
 
 
Kassör Rasmus Mäki-Fränti
Bredbackalidsvägen 34
68700 Terjärv
050-521 8587
rasmus.makifranti(at)gmail.com