Österbottens Älghundklubb rf

Verksamhetsplan 2022

Betalning av provavgifter
Från och med 20.8.2022 ska provavgifter för alla allmänna prov, säsongsprov samt Kronoby INT
betalas på förhand till Österbottens älghundsklubbs konto FI08 5570 0020 0049 81. Kvitto över
betalning ska uppvisas på provplatsen i samband med vaccinationskontroll. Ingen kontantbetalning!
Klubbens kontonummer: FI 08 5570 0020 0049 81


TURORDNING för HIRVIMESTARUUS- MESTARITAROTTELU
TURORDNING för HIRVENHAUKUT