Välkommen till Österbottens Älghundsklubb

Föreningens syfte är att väcka intresse för och befrämja aveln av renrasiga hundar av de nordiska älghundraserna samt att arbeta för höjandet av deras duglighet till jakt och andra ändamål. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna hundutställningar, jakt- och bruksprov, kurser för domare och provfunktionärer samt bedriva upplysningsverksamhet. 

SAMARBETSPARTNERS

JNT1