Österbottens Älghundklubb rf

Grundad år 1974

Medlem av Finska Kennelklubben, Vasa Kenneldistrikt och Finska Jämt- och Gråhundklubben.

Kort historik

Den 3 dec. 1974 samlades 11 st. ivriga älghundsvänner till ett möte på Två Kanoner i Oravais i akt och mening att grunda en älghundsklubb i Svenska Österbotten. Dessa 11 personer var Tor-Erik Björkman, Bengt Ekholm, Karl-Johan Dahlbacka, Erik Back, Bo-Erik Hjerppe, Dole Nyman, Göran Heinonen, Börje Lönnqvist, Helge Finnilä, Evert Lindgård och Rurik Manngård.

Följden av detta möte var att Österbottens Älghundklubb rf föddes. Klubbens första ordförande blev Tor-Erik Björkman. Det första verksamhetsåret 1975 hade klubben 36 medlemmar.
Medlemsantalet år 2004 uppgår till 364 st. Medlemstalet var 414 år 2012, 528 år 2020 och 496 år 2021.

Redan följande år den 27-28 nov. 1975 arrangerade klubben FM (Hirvimestaruusottelu) i Vasa med omnejd. År 1984 arrangerade klubben för andra gången FM. Tävlingarna gick i Korsholm. Den tredje gången arrangerades FM i Pedersöre, Edsevö år 2000. Överdomare var dåvarande FJGK:s ordf. Pertti Kuopila och sekreterare Jan-Erik Nybyggar. Tyvärr hade klubben ingen representant i detta mästerskap. Den fjärde gången ordnades FM (Hirvimestaruusottelu) i Nykarleby år 2016. Öd Jussi Merelä.
År 1998 arrangerar tikarnas FM i Nedervetil. Landets för tillfället 13 bästa grå- och jämthundstikar hade på basen av resultaten under 1997-98 kallats till tävlingen. Överdomare var Eero Hakala från Karleby.År 2014 arrangerar Tik-FM i Pedersöre. Öd var Juha Laurila. Tom Bodbackas tik Stanglands Athena hade kvalat in till denna tävling.
Junior-FM har klubben arrangerat två gånger. Den första gången var år 2001 i Närpes. Öd var Bjarne Westerback. Jämthundstiken Nissas IQ, äg. Fjalar Nilsson deltog i tävlingen. Den andra gången var år 2017 i Korsholm. Öd var Hannu Nurmi.
Kuningatarottelu för karelska björnhundar arrangerades i Kronoby år 2021. Öd var Bruce Forsbacka.

Den 11-12 mars 1978 arrangeras Finska Jämt- och Gråhundklubbens årsmöte och årsutställning i Vasa. För andra gången ordnades årsmötet och årsutställningen den 28.2.-1.3.1998 i Vasa vid hotell Silveria. Den tredje gången arrangerar samma tillställning 9.-10.3.2013 vid hotell Ranatasipi Tropiclandia i Vasa.

Den 25-26 sept. 1982 hade klubben äran att få arrangera Landskampen Finland – Sverige – Norge. Tävlingarna var förlagda till Seljes i Nedervetil. Överdomare var Håkan Grandell.
Det internationella provet i Kronoby arrangerades första gången år 1983 med 18 deltagare. Sedan dess har INT – provet i Kronoby arrangerats årligen. År 2012 firade provet 30-års jubileum. Deltagarantalet var 30 st varav 11 st. var inbjudna segrare från tidigare år. Av dessa 30 erhöll 17 st HIRV1. Tävlingen vanns av jh Pasabnes Asterix äg. Tommy Stråka på 97 sid. Överdomare var FJGK:s ordf. Esa Kukkonen.
Den sk Länskampen mot klubbar i norra Sverige kom igång 1977. Till att börja med var det Västerbotten och Västernorrland som stod för motståndet. Senare var det under många år endast mot Västernorrland, som våra hundar tävlade. En fin klubbkamp som tyvärr tog slut år 1988 på grund av rabiesen.

Efter det utkämpas klubbkamper mot Etelä-Pohjanmaa Kenneldistrikt och den senast tillkomna kampen går mot Åboland / Åland.
År 1999 inleddes distriktskampen mot Etelä-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. Klubbens lag vann den första kampen som gick i Toholampi.
År 2008 i januari var det premiär för kampen mot Östsvenska ÄK i Sverige. Sista kampen gick år 2019, sedan kom coronan som avslutade all provverksamhet gentemot Sverige. År 2013 ordnades en klubbkamp mot Norrbottens ÄK i samband med Kronoby INT-provet. Denna kamp fortsatte också årligen fram till och med år 2019.
En tävling för uppfödare startade år 2015. År 2022 hölls den 6.e uppfödarkampen. År 2021 hölls som omväxling en damernas tävling.

Inom medlemskåren finns det fem medlemmar, som har erhållit Vuolasvirta-priset för sina uppfödningar. Dessa är Harry Hästö, Klövstigens kennel, för uppfödning av jämthund. Priset för uppfödning av norska älghund grå har erhållits av Larvmarkens kennel – Christer Nyman, Rävas kennel – Erik Blomqvist, Axiom kennel -Hans Sundström, Jokioksan kennel – Kristina Erkkilä, Kyrönmäen kennel – Harto Hattula och Myrskogens kennel – Alf & Joakim Nordmy.


Kurser och skolning

Skolningstillfällena har under de senaste 10 åren blivit något av en sommarträff för domarkåren med en uppslutning som varit enorm. Sålunda har dessa kurstillfällen besökts av 1076 färdiga domare och aspiranter. Av dessa har aspiranternas antal varit sammanlagt 212 st. Lägg därtill att det ordnas 4 kurstillfällen för anlagsprov på björn och i dessa kurser har deltagarantalet varit sammanlagt 66 personer.

Aspiranternas skolning leddes fram till och med 1999 av Bengt Ekholm, varefter Bjarne Westerback tog vid, senare biträdd av Daniel Forsbacka och Peter Käcko. Fortbildningen har skötts av överdomarna under ledning av Christer Nyman, Erik Blomqvist, Kennet Sandström, Bjarne Westerback, Tom Kolam, Janne Korpela och Daniel Forsbacka. 

Erik Blomqvist har stått för kursandet i anlagsprov på björn. För överdomarnas fortbildning har svarat Bengt Ekholm fram till 1999 och senare Bjarne Westerback, Christer Nyman, Tom Kolam, Anders Ljungberg och Peter Käcko. 

Hundutställningar

Klubben arrangerade sin första specialutställning år 1977. Det han också bli en till år 1979 innan samarbete kring specialutställningar år 1982 inleddes med Österbottens Beagleklubb. Sedan 1994 har samarbetet fortsatt tillsammans med Västkustens Dreverklubb och år 1999 ingick även Kvarkens Retrievers i samarbetsgruppen.

Ett annat samarbete har gällt Alla rasers och Internationella utställningar i Vasa. Samarbetspartners har då varit Vasa Kennelförening, Vasa Hundklubb och Kvarkens Retrievers. Den första utställningen arrangerades år 1990. Samarbetet har fortsatt in på 2000-talet och en Internationell utställning arrangeras den 8-9 april i Vasa i Tenniscenter hallen. Antalet utställare uppgick till 2552 st. Efteråt kunde man bara konstatera att det blev bara ett försök i den hallen, för utrymmena räckte inte till. Sålunda fick INT 2003 igen lov att flytta utomhus till Travbanan och hundantalet gick ned till 1773 st.

I och med Alla raser år 2004 gick utställning i en ny fas, då Botniahallen äntligen blev tillgänglig för hundar, såsom många andra hallar runtom i landet. Hundantalet på 1507 st. blev en liten besvikelse, men resultatet gick dock rejält på plus och ger arrangörskommittén nya utmaningar inför framtiden. Följande utställning i Botniahallen var en Alla rasers utställning år 2006 och från och med år 2007 har det ordnats INT-utställningar i Botniahallen. År 2011 var antalet utställare 3563 st. och året därpå 3124 st. Utställningarna i Botniahallen har under åren från 2004 till 2023 samlat 46143 hundar.

Till kommittén inför Alla rasers utställningen 1993 blev klubbens representanter Lasse Åberg och Bjarne Westerback. Dessa två personer har sedan verkat i kommittén under de sju utställningar som arrangerats i Vasa från 1993. Lasse Åberg har varit kommitténs ordförande sedan 1996 och Bjarne Westerback har under åren verkat som kassör på samtliga större utställningar. Suppleanter i kommittén har tidigare varit Samuel Kvist, Jens Carlsson och Ralf Luhtala. Sedan 2012 är Mikael Ehn medlem av kommittén.

HISTORIK 1974-95
Historik 1995-2004

Historik 2005-2015

Vasa Hundutställning