Verksamhet

Älghundklubbens 47:e verksamhetsår 2021 har liksom föregående år till en viss del präglats av Covid-19 situationen. Provstarterna har kunnat hållas i större utsträckning under 2021 jämfört med 2020, men arrangemangen i anknytning till proven har utgått från de restriktioner som har varit rådande vid provtillfällena. Nytt för säsongen 2021-2021 har varit att älgjakt med ställande hund har förlängts med två veckor till den 15 januari, och under januari 2022 har det för första gången varit möjligt att ordna älghundsprov.

Antalet provstarter under säsongen (januari 2022 medräknat) var totalt 432 stycken (329 stycken år 2020).

 


Avelsrådets verksamhetsprinciper (enligt FJGK-SHHJ)