Verksamhet

Klubbens 42 verksamhetsår har gått och antalet provstarter nådde exakt samma antal som året innan, 433 st. Provverksamhet har således varit flitigt med många välarrangerade prov. Även säsongsproven har varit populära.

Läs verksamhetsberättelsen från 2016:

Läs verksamhetsplan för 2017

 

Bli medlem i ÖÄHK:

Fyll i personinfo i formuläret som hittas via ”Bli medlem-menyn”. Efter detta får du en fakura via epost att betala. Medlemsavgift 20 euro.

Klubbens kontonummer: FI 08 5570 0020 0049 81

Swift: OKOYFIHH