Verksamhet

Klubbens 42 verksamhetsår har gått och antalet provstarter nådde exakt samma antal som året innan, 433 st. Provverksamhet har således varit flitigt med många välarrangerade prov. Även säsongsproven har varit populära.

Läs verksamhetsberättelsen från 2016:

Läs verksamhetsplan för 2017

 

 

Medlemsinfo:

Från styrelsen skulle vi önska att de medlemmar som använder epost och inte har meddelat den till ÖÄK inom senaste åren eller de som ändrat sin epost sen de senast meddelat den skulle skicka ett email till jimsnickars(at)gmail.com så att vi skulle kunna uppdatera detta i vårt medlemsregister. Målet är att vi skulle kunna börja skicka ut medlemsinformation och fakturor via epost till de som har för att minimera postkostnader.