1. 42/2 HAVULAN NUPPU om. Jens Brännkärr, Kronoby 91,50
2. 42/2 KOVASTUNTURIN JUSTIINA om. Anders Ljungberg, Kronoby 87,00
3. 242/1 LANTTIBACKAS ASLAK om. Peter Bexar, Kronoby 84,50
4. 42/1 SCOTT om. Kenneth Björkfors, Kronoby 82,50
5. 42/1 HANKOSARVEN RUUTI om. Enfors Björn och Annelie, Kronoby 81,00
6. 48/1 OLLI om. Matias Forsbacka, Kronoby 75,00
7. 42/2 ENONSALON OLIVIA om. Sebastian Dahlbacka, Esbo 71,00
8. 42/2 HAVULAN NÖPÖ om. Jonathan From, Kronoby 55,00
9. 242/1 KUIKKALAMMEN CEASAR om. Jan-Anders Kaitajärvi, Kronoby 35,50
10. 42/1 PASABNES FIGARO om. Anders Kronqvist, Karleby 9,50